Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Privacy Policy

   Poetskampioen Poetskampioen, gevestigd aan Francis Baconstraat 5H, 6718 XA Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

   privacyverklaring.

   Contactgegevens:

   www.poetskampioen.nl Francis Baconstraat 5H, 6718 XA Ede 085-0061899

   Peter Hoksbergen is de Functionaris Gegevensbescherming van Poetskampioen Hij/zij is te bereiken via [email protected]

   Persoonsgegevens die wij verwerken

   Poetskampioen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van

   de persoonsgegevens die wij verwerken:

   - Voor- en achternaam

   - Adresgegevens

   - Telefoonnummer

   - E-mailadres

   - Gegevens over uw activiteiten op onze website

   Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

   Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of

   voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om

   zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke

   gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

   Poetskampioen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

   - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

   - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

   - Om goederen en diensten bij u af te leveren

   Geautomatiseerde besluitvorming

   Poetskampioen neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat

   hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Poetskampioen) tussen

   zit. Poetskampioen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica,

   belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

   Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

   Poetskampioen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de

   volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn >

   Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

   Delen van persoonsgegevens met derden

   Poetskampioen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele

   wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van

   beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Poetskampioen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Poetskampioen uw

   persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en

   jurisdictie, doel en welke gegevens.]

   Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

   Poetskampioen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat

   bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking

   van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee

   onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle

   informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

   U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u

   het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en

   heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een

   computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid

   of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het

   verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable

   zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Poetskampioen zal zo

   snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Poetskampioen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te

   dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

   https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

   Poetskampioen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking

   en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met

   onze klantenservice of via [email protected]

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »